Hoofdkantoor Cebeo

Verlichting in harmonie met ontwerp van het gebouw

De lichtoplossing voor het hoofdkantoor van Cebeo in Waregem biedt een perfect evenwicht tussen gebruikerscomfort en energie-efficiëntie. Om dit resultaat te bereiken, werd er rekening gehouden met het ontwerp en de inrichting van het gebouw. Zo is er veel natuurlijk daglicht beschikbaar en is wit de hoofdtoon in de strakke interieurinrichting. Daarom is er in het hoofdkantoor gekozen voor veel koud licht (4.000K).

Een andere uitdaging bestond erin om de juiste verlichting te voorzien in de diverse ruimtes: open burelen, individuele burelen, vergaderzalen, het onthaal, printcorners, de centrale open ruimte, traphal, gangen, sanitair...

Bij de uitwerking van het dossier werd zowel rekening gehouden met de Total Cost of Ownership (TCO) als met de Total Cost of Well-Being. Terwijl de eerste berekening gebeurde in functie van de energie-efficiëntie van de installatie, is de tweede factor bepalend voor het welzijn van de gebruikers van het kantoor. Daarom werd op bepaalde plaatsen gekozen voor constante daglichtregeling en dynamische verlichting

Opvallend is de buitenverlichting. De LED-verlichting creëert het effect van een zwevend gebouw en laat het grote Cebeo-logo volledig tot zijn recht komen.

Installatie

Er werd bewust niet geopteerd om uitsluitend met LED te verlichten, wel met een mix van LED en T5-fluorescentielampen. Op de werkplek werd gekozen voor een T5-oplossing in combinatie met aanwezigheidsdetectie, op basis van toestellen met een hoog rendement en aangename lichtspreiding dankzij de prismatische reflector. 

In de gangen werden LED-downlights geïnstalleerd, die voor een goede afbakening en accenten zorgen. Ook  de sanitaire ruimtes worden met LED verlicht.

De verlichting in enkele vergaderzalen is uitgerust met dynamische verlichting: de combinatie van invallend daglicht en kunstlicht volgt het ritme van het natuurlijk licht. Dit resulteert in een optimaal lichtcomfort.

Overigens is het hoofdkantoor uitgerust met een KNX-oplossing, die niet alleen de verlichting maar eveneens de verwarming en koeling stuurt. Voor de verlichting garandeert de combinatie van DALI en KNX in constant lichtniveau van 500 lux op de werkplek. De verwarming wordt dus eveneens gestuurd. In de individuele burelen en vergaderzalen werden sferen geprogrammeerd om de temperatuur lichtjes bij te sturen. Er is ook een alles-uitfunctie geprogrammeerd. Ten slotte is in de KNX-oplossing ook energiemanagement voorzien.

Rol van Cebeo

Cebeo maakte de volledige studie voor de verlichting en de KNX-oplossing

Voor de verlichting werd eerst een lichtplan uitgewerkt, waarbij de keuze van technieken, type toestellen en lichtbronnen werd bepaald. Op basis daarvan werkte het Competentie Center Verlichting van Cebeo de lichtstudies voor de diverse ruimtes uit en maakte een berekening van de Total Cost of Ownership. In de studie wordt rekening gehouden met:

 

 • het natuurlijk daglicht
 • de norm voor verlichting van de werkplek (lux-waarde, verblinding...)
 • de gebruikte materialen in het interieur
 • andere omgevingsfactoren 

Daarom werd een studie gemaakt per verdieping en werd elke etage nogmaals in 14 zones onderverdeeld. 

Ook de KNX-oplossing werd door Cebeo zelf uitgewerkt. De programmatie van de installatie gebeurde door een integrator.

Elke stap in functie van een optimaal resultaat

 • Het ontwerp van het hoofdkantoor van Cebeo is van de hand van Architectenbureau AAVO.
 • Op basis van de indeling van de ruimtes en het interieurontwerp, werd een lichtplan opgesteld. Dit houdt rekening met een perfect evenwicht tussen gebruikerscomfort en energie-efficiëntie.
 • Na de bepaling van de type lichtoplossing voor elke ruimte (toestelen, lichtbronnen, technieken) gebeurde een gedetailleerde lichtstudie per verdieping.
 • Berekening van de Total Cost of Ownership van de installatie.
 • Overleg met de specialisten Home & Building Automation in functie van de lichtsturing door de KNX-installatie.
 • De installatie van de verlichting en de KNX-installatie en de bijhorende programmering van de KNX-oplossing.
 • Verfijning van de programmering van de KNX-installatie op basis van de gebruikerservaring.