Lichtadviseurs

Expertise

De professionele lichtadviseurs zijn de sleutelfiguren van Cebeolightstudio. Zij wenden al hun kennis en expertise aan voor de uitwerking van uw lichtproject. Kennis van licht, verlichting en producten zijn onontbeerlijk voor de uitoefening van hun job. De adviseurs beschikken over de nodige tools en software om betrouwbare lichtberekeningen te maken en blijven bij met de nieuwste trends, evoluties en innovaties op het vlak van het domein.

In een periode waarin LED razendsnel evolueert en fabrikanten de markt overspoelen met innovaties, is dit geen geringe opdracht. Regelmatige opleiding en bijscholing zijn daarom onontbeerlijk voor de lichtadviseurs. 

Alleen zo kunnen zij u een zo optimaal mogelijk resultaat garanderen.